Xeikon qualifies Ahlstrom-Munksjö WALLSTAR DIGITAL for digital presses

Image: Xeikon qualifies Ahlstrom-Munksjö WALLSTAR DIGITAL for use in digital presses. Photo: Courtesy of Xeikon.