Xeikon unveils advanced dry toner developments

Image: Xeikon has unveiled QB toner for Xeikon 3000 series and Cheetah digital label presses. Photo: courtesy of Xeikon.