Qingsongchou partners with Huatai P&C Insurance to launch industraial chain blockchain insurance

Qingsongchou Launched the First Full Industrial Chain Blockchain Insurance and Appears on the NASDAQ Screen (PRNewsfoto/Qingsongchou)