Rio Tinto deploys autonomous trains for iron ore operations in Australia

Image: A Rio Tinto autonomous train. Photo: courtesy of Rio Tinto.