Novatek begins production from Yaro-Yakhinskoye field

Yaro-Yahinskoye. Photo: Courtesy of NOVATEK.  • Novatek-Russia-28thDec