Gazprom to commence development of Kharasaveyskoye field in 2019

Image: The Kharasaveyskoye field in Russia. Photo: courtesy of Gazprom.