Top renewable energy producing countries in Asia

Image: Setouchi Kirei Mega Solar Power Plant. Photo courtesy of Saigen Jiro/Wikipedia.org.